Information

Kontaktuppgifter:
Adress: Tororpsvägen 25, 590 32 Klockrike
E-post:
Kontaktperson: Erik Andreasson
Telefon: 070-622 58 23
Plusgiro: 67 04 12-6
Org.nummer: 724000-0310

Ordningsregler och säkerhetsinformation.

Planskiss över bottenvåningen.

Karta och vägbeskrivning.

GPS-koordinater:
WGS 84 N 58° 29.815', E 15° 20.413'
WGS 84 decimal 58.49691, 15.34022
RT90 6486093, 1472887