Historien om Klockrikegården

Historien om Klockrikegården började den 19 juli 1938, när Byggnadsföreningen Klockrike Folkets Hus u.p.a. registrerades hos Länsstyrelsen. Syftet med föreningen var "att genom förhyrande av lokaler eller köp eller byggande av hus tillhandahålla lämpliga samlingslokaler och eventuellt byggande av bastu och tvättstuga tillgänglig för ortens befolkning". Ordförande var Harry Friström och Erik Johansson var kassör. Namnet på föreningen ändrades 1945 till Byggnadsföreningen Klockrikegården u.p.a.

Under det kommande decenniet pågick insamling av pengar som till stor del kom från en syförening som bygdens arbetarkvinnor startade 1940. Den ursprungliga planen var att bygga ett nytt hus och år 1947 köptes därför tomten Tororp 3:6 av Lantbrukare Stig Svensson för 4 700 kronor.

Ritningarna för det nya huset godkändes 1948. För att finansiera bygget, som beräknades kosta 158 000 kronor lät man enskilda teckna andelar i byggprojektet. Finansieringen gick långsamt framåt och 1953 kom ett genombrott. En ny skola hade byggts och den gamla byggnaden användes inte längre. Styrelsen ansökte om att få ta över den gamla skolbyggnaden från Borensbergs kommun. Byggnaden skulle därmed flyttas över en kilometer från kyrkbyn till den nya tomten. Kommunen gick med på överlåtandet och nu återstod alltså ”bara” att flytta det stora vinkelbyggda huset.

För husflytten anlitades husflyttningsfirman Fritz Persson i Lister-Mjällby utanför Sölvesborg, och kostnaden beräknades till 13 500 kronor. Det handlade inte om att montera ned huset för att sedan bygga ihop det igen, utan huskropparna skulle alltså flyttas i ett stycke. Detta projekt krävde förstås både en del planering och hårt arbete. Man fick träffa överenskommelser om ersättning till markägare för skador som skulle kunna uppstå vid flytten. En större svårighet var också att ta sig över järnvägen i den norra änden av tomten med det gigantiska ekipaget. Sträckan måste korsas nattetid när det inte fanns någon trafik och man hade bara fem timmar till förfogande, då ingenting fick gå fel.

Flytten genom mer än en kilometer terräng genomfördes under några veckor på sensommaren 1954 genom att dra byggnaderna på stockar med traktor och avlöpte lyckligtvis utan större problem.

Nu vidtog arbetet med att bygga ihop och färdigställa huset enligt de nya ritningarna. Inventarier och en biografapparat införskaffades också. Den 25 mars 1956 kunde byggnadsföreningen hålla sitt första årsmöte i den nya lokalen. Hela projektet hade kostat 223 957 kronor.

Huset togs snabbt i bruk och blev ett viktigt nav för utvecklingen och gemenskapen i samhället. Något som det är än idag.

Källa: Hembygdens vänner i Klockrike, Andra skriften, 2008